Sutton Sting v Billingham Stars (T) Sat 22nd Sept - IceHockeyMedia