Sutton Sting v Billingham Stars NIHL 1 Sunday 7th October 2012 - IceHockeyMedia